In: Dokumenty0

Oznámení společnosti

Oznámení společnosti o uložení „Projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti“ vyhotoveného společností CYCLUS RESORT s. r.o. (dále jen „Projekt“) do sbírky listin obchodního rejstříku a upozornění pro věřitele společnosti na jejich práva.

—————————————————————————————————————–

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI CYCLUS RESORT s. r.o.

—————————————————————————————————————–

Oznámení společnosti o uložení „Projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti“ vyhotoveného společností CYCLUS RESORT s. r.o. (dále jen „Projekt“) do sbírky listin obchodního rejstříku a upozornění pro věřitele společnosti na jejich práva.

 

Společnost

CYCLUS RESORT s.r.o.

se sídlem Náchodská 637/107, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

IČ: 05362725

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle C, vložka 262490

 

tímto v souladu s ustanovením § 33 odst.1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“) činí následující oznámení a upozornění pro věřitele na jejich práva:

 

  1. Uložení „Projektu“ do sbírky listin obchodního rejstříku.

Do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262490 u společnosti CYCLUS RESORT s.r.o. byl uložen projekt rozdělení společnosti CYCLUS RESORT s.r.o. formou odštěpení se vznikem nové společnosti REZIDENCE LUČNÍ s.r.o.. Společnost CYCLUS RESORT s.r.o. je společnost rozdělovaná a společnost REZIDENCE LUČNÍ s. r.o. je společnost nástupnická.

 

 

  1. Upozornění pro věřitele rozdělované společnosti na jejich práva

Rozdělovaná společnost upozorňuje své věřitele na jejich práva dle §35 až § 39 zákona o přeměnách. Věřitelé rozdělované společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis rozdělení formou odštěpení do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a rozdělovanou či nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodně o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro insolvenční řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vzniknou až po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.

 

  1. „Projekt“ a toto upozornění pro věřitele je rovněž zveřejněno na webových stránkách společnosti cyclus-resort.cz

 

 

Toto oznámení bude zveřejněno v Obchodním věstníku dne 29 .3.2018

 

 

V Praze, dne 27.3.2018

 

 

………………………………………………………

za společnost CYCLUS RESORT s r.o.

Ing. Ivan Mikeš, jednatel

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *